El Servei de suport associatiu de l’Oficina Jove de la Conca de Barberà assessora i acompanya a les associacions de la comarca en la tramitació i en la regularització de la seva documentació fundacional i fiscal.

 

Necessiteu assessorament, contacteu amb nosaltres: joventut@concadebarbera.cat

Els tràmits més habituals són:

  • Adaptació dels estatuts a la normativa vigent.
  • Modificació dels estatuts per canvi de nom i articulat.
  • Comunicació d’un canvi de Junta al Departament de Justícia.
  • Inscripció d’una nova associació al Registre d’Entitats del Dept. de Justícia.
  • Sol·licitud del NIF provisional i definitiu de l’entitat a Hisenda.
  • Canvi de nom a Hisenda.
  • Informació fiscal (IVA, import de Societats…).
  • Tramitació de la inscripció al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut
  • Informació i assessorament sobre la tramitació de subvencions

A més a més el servei actualitza les dades al Vademecum (eina de cerca d’entitats de la Conca de Barberà).

A part de la gestió i assessorament a les entitats cada any l’Oficina Jove organitza una activitat formativa adreçada a les associacions.

Teniu dubtes alhora d’associar-vos, necessiteu formació específica sobre l’entitat… contacta amb nosaltres: joventut@concadebarbera.cat