Les instal·lacions juvenils són equipaments destinats a donar allotjament a grups d’infants i joves per al desenvolupament d’activitats de lleure.

A la Conca de Barberà disposem de 7 allotjaments juvenils; 1 alberg i 6 cases de colònies. La potestat d’inspecció d’aquests equipaments la té el Servei Comarcal de Joventut que és qui s’encarrega de que compleixin amb la normativa aplicable.

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar prèviament el fet a l’administració competent i signar una declaració responsable. L’administració inscriurà aquesta comunicació al registre. El procediment permet també comunicar qualsevol modificació de les característiques, de la titularitat o de la situació administrativa de la instal·lació.

S’entenen com a instal·lacions juvenils les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i els campaments juvenils. Va dirigit a qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir una instal·lació juvenil o que sigui titular d’una instal·lació juvenil ja inscrita.

Normativa General sobre les instal·lacions juvenils

Si la teva intenció és obrir una casa de colònies, un alberg de joventut, un campament o qualsevol altres instal·lació juvenil, hauràs de tenir present tota la legislació que trobaràs en aquest enllaç.

En aquest apartat podràs realitzar els següents tràmits de forma Online des de la seu electrònica.

  • Comunicació inici activitat instal·lació juvenil
  • Comunicació inici activitat campament juvenil
  • Comunicació canvi nom/tipus/capacitat instal·lació juvenil
  • Comunicació canvi titular/administrador instal·lació juvenil
  • Comunicació canvi dades contacte/localització instal·lació juvenil
  • Comunicació suspensió/reinici/baixa instal·lació juvenil